Special / Concurs

Concurs: Ia Scena9 în rucsac și te trimitem la conac

De Scena9, Ilustrații de Dragoș Boțcău

Publicat pe 27 august 2019

UPDATE: În urma tragerii la sorți, cei trei cititori de Scena9 care vor pleca la Vila Golescu sunt Alexandra Costandache, Iuliana Crăciun și Lavinia Ciupuliga. Le mulțumim că ne citesc și le urăm călătorie de poveste!

La finalul anului trecut am lansat primul număr al revistei Scena9, o publicație-eveniment în care am adus împreună zeci de jurnaliști, ilustratori, fotografi, scriitori. Ne-am dorit să aflăm mai multe despre lumea în care trăim, așa că am plecat în explorare, iar acum lucrăm deja la numărul doi, pe care o să-l lansăm în decembrie.

Dacă nu ai apucat să răsfoiești încă paginile revistei, îți propunem să iei Scena9 în rucsac, iar noi & BRD te trimitem la conac! O să petreci un weekend departe de agitația orașului, cu o lectură bună alături.

Tot ce trebuie să faci e să cumperi revista Scena9 în perioada 27 august – 5 septembrie din noul nostru magazin online, iar trei norocoși vor câștiga un sejur de două persoane în weekendul 13-15 septembrie, la Vila Golescu, monument de patrimoniu îngrijit de Asociația Pro Patrimonio, unul dintre cele mai importante ONG-uri care se ocupă de salvarea și protejarea patrimoniului de la noi.

Vila Golescu din Câmpulung Muscel e un muzeu viu, cu peste 100 de ani de povești. A aparținut unei familii cu o istorie bogată și a reușit să supraviețuiască războaielor și epocii comuniste. Acum, e unul dintre puținele cazuri de conservare reușit și de integrare în viața comunității a unui obiectiv de patrimoniu. Prietenii de la Asociația Pro Patrimonio te așteaptă la conac cu idei despre cum poți revitaliza trecutul și cum te poți îngriji de viitor, plus plimbări și relaxare la aer curat.

Pe 6 septembrie vom anunța cei trei câștigători pe pagina noastră de Facebook, cât și aici, pe site. Asigurăm cazare, masă și transport din București (dacă nu ești din București, ar trebui să ajungi până în capitală, și de aici de ocupăm noi).

---

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Ia Scena9 în rucsac și te trimitem la conac!”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1 Campania „Ia Scena9 în rucsac și te trimitem la conac” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de FUNDAȚIA9, cu domiciliul fiscal în București, Sector 1, Bld. Ion Mihalache, Nr.1-7, Turn BRD, Cam. 247, Et.15, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 3/ 08.03.2017 cod de identificare fiscală 37324855, cont bancar RO08BRDE450SV95596314500 deschis la BRD Groupe Societe Generale  (denumită în continuare „Organizator” sau „Fundația9”), 

1.2 Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentate în prezentul regulamentul (denumit in continuare „Regulament”), pe care participantii la Campanie sunt obligati să îl respecte. 

2.   DURATA CAMPANIEI

2.1  Campania se va desfășura între data de 27/08/2019, ora 00:00, ora României – și data de 5/09/2019, 23:59, ora României.

2.2  Aria de desfășurare a Campaniei este următoarea:

Pagina de Facebook Scena9 și site-ul www.scena9.ro.

2.3 În cazul în care Organizatorul va decide modificarea duratei Campaniei, se va încheia un act adițional la Regulament. Acesta va fi disponibil în format fizic și pe pagina de Facebook Scena9. 

3.    DREPT DE PARTICIPARE

 3.1 La  Campanie poate participa orice persoana fizică care achiziționează de pe site-ul www.scena9.ro unul sau mai multe exemplare din revista print Scena9, în perioada menționată în prezentul regulament. Vârsta minimă pentru participarea în cadrul campaniei este de 18 ani.

3.2 Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului și ai societăților din grupul Organizatorului, angajaţii societății care organizează și asigură tragerile la sorți.

4.   MECANISMUL CAMPANIEI. ACORDAREA PREMIILOR  

4.1 În cadrul acestei Campanii, Organizatorul va acorda prin tragere la sorți 3 premii constând în 6 locuri de cazare în perioada 13-15 septembrie 2019 la Conacul Golescu aflat în gestionarea Asociației Pro Patriomonio.

4.2 Valoarea totala a premiilor este de 2.000 lei.

4.2.1 Tragerea la sorți va fi realizată de către organizator.

4.2.2 Tragerea la sorți va avea loc o singură dată și va fi electronică, prin intermediul platformei random.org.

4.2.3 Câștigătorii vor fi anunțați telefonic de organizator, aceștia având obligația să răspundă în termen de două zile la apel. În cazul în care aceștia nu pot fi contactați, va avea loc o nouă tragere la sorți pentru un singur câștigător.

4.2.4 Câștigătorii vor primi prin e-mail modalitățile de intrare în posesie a premiilor.

4.3 Pentru a fi eligibil pentru câștigarea premiilor din cadrul Campaniei, participanții trebuie să îndeplinească condițiile cumulative prevăzute în secțiunea « DREPT DE PARTICIPARE » din prezentul Regulament. 

4.4  Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor va avea loc cel tarziu in data de 06.09.2019 și se va organiza la sediul organizatorului. Extragerea se va realiza electronic de către un reprezentant al Organizatorului și va fi certificată de către un notar public care va fi prezent la extragere.

În cazul în care numărul participanților eligibili este mai mic decat numărul de premii puse în joc, se vor aloca premii prin tragere la sorți pentru toți participanții eligibili, iar diferența de premii va rămâne neutilizată.

În cazul în care nu există participanți eligibili la închiderea campaniei, nu se va mai organiza tragerea la sorți și se va încheia un Proces Verbal, semnat de către Organizator, prin care se consemnează acest lucru.

4.5  Participanții la prezenta Campanie vor putea câștiga, prin tragere la sorți, câte un singur premiu.

4.6 Pentru fiecare premiu ce urmează să fie acordat conform prezentei Campanii va fi extrasa câte 1 (una) rezervă.  După epuizarea tuturor premiilor, următorii participanți extrași vor reprezenta rezervele pentru premiile precizate mai sus. În cazul în care nu există suficienți participanți eligibili pentru a completa lista de rezerve, toti participanții rămași după extragerea câștigătorilor vor deveni rezerve.

4.7 Participanții declarați câștigători la fiecare extragere vor fi excluși din extragerile ulterioare (dacă este cazul).

4.8. În cazul în care Organizatorul va decide prelungirea duratei prezentei Campanii, acesta își rezervă dreptul de a face cunoscută noua dată a extragerii premiilor prin act adițional la Regulament de prelungire a duratei Campaniei.

4.9 Participanții declarați câștigători ai premiilor (“Câștigători”) vor fi anuntați telefonic (telefon fix și/sau mobil) în termen de 2 zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor de premiere, de către un reprezentant al Organizatorului, care îi va comunica și modalitatea de intrare în posesie a premiului. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea contactării Câștigătorului din motive independente de Organizator (nr. de telefon este scris greșit în formularul de comandă, nr. de telefon nu este apelabil, nr de telefon nu a fost furnizat etc). 

4.10 În cazul în care Câștigătorul nu răspunde la primul apel telefonic, el va fi apelat de minim 3 ori în ziua respectivă în intervalul orar 09.00 – 17.00, Organizatorul depunând toate eforturile pentru a intra în legatură cu acesta. Dacă în urma acestor încercări, Câștigătorii premiilor nu pot fi contactați, vor fi apelați, începând cu ziua următoare, în ordine, următorii participanți care îndeplinesc condițiile campaniei. De asemenea, în cazul în care Câștigătorii contactați refuză premiul, vor fi apelați în ordinea extragerii următorii participanți care îndeplinesc condițiile campaniei. În măsura în care este posibil, persoana care refuză primirea unui premiu va da o declarație în scris pentru acest refuz. În condițiile în care persoana care refuză premiul nu dorește sau se află în imposibilitatea de a da declarația respectivă, nu se va putea să atragă răspunderea Organizatorul în legatură cu prezenta Campanie. 

4.11. Acceptarea premiilor se va realiza de către Câștigători prin semnarea Declarației de acceptare premiu în forma prezentată de Organizator. După semnarea Declarației de acceptare a premiului, orice obligație a Organizatorului față de Câștigători precum și orice obligație a Organizatorului cu privire la premiu încetează. Câștigătorii se vor prezenta în vederea ridicării premiului fie personal.

4.12. Pentru revendicarea premiului, Câștigătorul:

i) se va identifica prin buletin/carte de identitate

ii) va exprima acordul în scris privind acceptarea premiului, prin semnarea Declarației de acceptare a premiului.

4.14 Neprezentarea Câștigatorului la sediul Organizatorului cu buletinul/cartea de identitate în termen de 3 zile calendaristice de la data contactării sale telefonice, pentru semnarea Declarației de acceptare a premiilui are drept consecință stingerea oricăror obligații în sarcina Organizatorului de a preda premiul către persoana respectivă. În acest caz Câștigatorul va fi invalidat.

4.15 Lista câștigătorilor și premiile acordate va fi publicată pe website-ul www.scena9.ro și pe pagina de Facebook Scena9.

5.   ALTERNATIVE ALE  PREMIILOR

5.1 Câștigătorul nu are posibilitatea să primească alte beneficii și nici de a cere modificarea Premiului.

5.2 Câștigătorul nu poate ceda Premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane și nici nu poate solicita contravaloarea acestuia în bani. 

5.3În cazul în care Organizatorul schimbă Premiul sau valoarea acestuia pe durata Campaniei, se obligă să facă cunoscut acest fapt, prin întocmirea unui act adițional la Regulament.

6.  TAXE ȘI IMPOZITE

Acordarea Premiului echivaleaza cu acordarea de premii in bani. Premiile in bani sunt considerate venituri individuale brute provenite din campanii promotionale si, daca depasesc valoarea de 600 de lei, se supun impozitarii conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completarile ulterioare.

Fundația9 nu este răspunzătoare pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului pe venit cu retinere la sursă aplicabil veniturilor individuale din premii, impozit pe care Fundația9 este obligată să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Codului Fiscal. 

7.  PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor participanților în contextul Campaniei este realizată în conformitate cu documentul INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  PARTICIPARE CAMPANIE, anexată prezentului Regulament, prin care participanții au fost informați cu privire la modul în care le sunt prelucrate datele cu caracter personal în contextul prezentei campanii desfășurate de BRD, precum și cu privire la drepturile conferite de lege în calitate de persoană vizată. 

8.  LITIGII  ȘI LEGEA APLICABILĂ

8.1 Eventualele litigii având ca părți pe Organizator și participanții la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instanța competentă.

8.2 Legea aplicabilă este legea română.

9.   DISPOZIȚII FINALE

9.1 Regulamentul Campaniei este disponibil, pe întreaga perioadă a acesteia, în unitățile Organizatorului și pe website-ul acestuia www.scena9.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la cerere, în rețeaua sa de agenții. 

9.2  Campania poate înceta sau să fie suspendată în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit în condițiile legii. În contextul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: calamități naturale, războaie, incendii, inundații, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel. De asemenea, prin caz fortuit se înțelege un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

9.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: FUNDAȚIA9, cu sediul în Bdul Ion Mihalache 1-7, sector 1, București România.

9.4  Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a Premiului.

9.5  Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite de Regulament.

9.6. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiilor, Organizatorul are dreptul de a initia / derula de actiuni legale impotriva acestora. 

9.7 În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate în Regulament,  îşi rezervă dreptul de a suspenda/retrage oricând drepturile şi beneficiile ce revin participantului respectiv, fără sa datoreze vreo despăgubire pentru aceasta.

27 august 2019, Publicat în Special /

Text de

  • Scena9Scena9

    Conștiința colectivă de pe Scena9

Ilustrații de

  • Dragoș BoțcăuDragoș Boțcău

    Ilustrator. Și-a găsit vocația de 126 de ori. I s-a spus des că are potențial


Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.

OK