Despina Jderu

Despina Jderu

Doctorandă în literatură franceză contemporană la Universitatea din București. Scrie articole de critică și teorie literară franceze în Observator cultural

X Revista Scena9