Utilizarea site-ului www.scena9.ro

Utilizarea site-ul www.scena9.ro și a conținutului său se supune prezentelor Termene și condiții. 

Site-ul platformei de jurnalism cultural Scena9 – www.scena9.ro –, precum și magazinul online al acesteia, se află în proprietatea Fundației9.

Termenii și condițiile de utilizare ale acestora se supun politicii de protecția a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor („vizitatori”) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”).

Informațiile prezentate în această pagină explică practicile online ale Fundației9, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.scena9.ro.

Astfel că, prin lecturarea acestora puteți înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”), fiind informat cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării..

 

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Fundația9 este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video.

Informatiile prezentate prin intermediul site-ului  www.scena9.ro pot fi utilizate numai în scopuri personale, de informare și nu în scopuri comerciale.

De asemenea, conținutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit, adaptat, transformat sau publicat sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Fundației9.

Prin urmare, vizitatorii site-ului www.scena9.ro înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al Fundației9.

Utilizatorii site-ului www.scena9.ro nu au dreptul de a distribui conținutul www.scena9.ro , indiferent de suport, fără să indice în mod clar și pe deplin, sursa, inclusiv numele autorului și link-ul la conținutul de pe site-ul www.scena9.ro, dacă este cazul.

Utilizatorii site-ului www.scena9.ro nu au dreptul de a desfășura nicio activitate de colectare a datelor (indiferent de natura acestor date și de modul de colectare) prin intermediul www.scena9.ro.

Fundația9 nu răspunde pentru actualitatea/exactitatea/pertinența conținutului altor site-uri care pot fi accesate prin intermediul site-ului www.scena9.ro.

Fundația9 și partenerii săi contractuali implicați în conceperea, producerea sau difuzarea conținutului site-ului www.scena9.ro nu sunt răspunzatori pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din / în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau de către utilizatori.

Fundația9 nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzatoare pentru eventuale daune produse terminalelor internet ale vizitatorilor site-ului (de exemplu: ca urmare a introducerii unor viruși) ca urmare a:

 • accesarii, utilizării sau descărcării oricăror materiale (text, imagini video sau audio) de pe acesta.
 • accesului neautorizat sau utilizării necorespunzătoare a serverelor noastre web securizate
 • întreruperilor sau încetarilor transmisiilor către și de la www.scena9.ro oricăror erori, viruși de calculator, scripturi Trojan sau alte software-uri care pot fi transmise sau prin  intermediul www.scena9.ro de către o terță parte și / sau orice erori sau omisiuni în conținutul site-ului.

Site-ul www.scena9.ro permite utilizatorilor săi să adăuge comentarii și permite găzduirea, partajarea și publicarea conținutului disponibil pe acest site către rețele sociale.

Folosirea opțiunilor site-ului pe care utilizatorii le au la dispoziție (de exemplu: publicarea de comentarii) este în totalitate responsabilitatea acestora. Orice comunicări sau materiale pe care aceștia le transmit prin intermediul site-ului www.scena9.ro vor fi publicate pe site, fiind considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală. Fundația9 are dreptul să nu publice / să șteargă orice comentarii ale utilizatorilor cu conținut licențios sau care afectează imaginea Fundației9.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Fundația9 cu sediul în România, București, Strada Nicolae Filipescu, numărul 43, apartament 1, sector 2, Cod de Înregistrare Fiscala 37324855, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 3/ 08.03.2017, cont bancar RO08BRDE450SV95596314500, deschis la BRD Groupe Societe Generale, este operator de date cu caracter personal.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Fundația9, în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat pe dna. Anca Drăgoi, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Anca Drăgoi

E-mail: contact@fundatia9.ro

Adresă de corespondență: Strada Nicolae Filipescu, numărul 43, apartament 1, sector 2,  București. 

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Fundația9 se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea datelor de contact

Fundația9 va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.scena9.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare ale site-ului www.scena9.ro.

Aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care Fundația9 colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Fundației9 (servicii hosting site, procesare și mentenanță site, servicii procesare plată și transport produse shoponline).

Cu toate acestea, Fundația9 a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Fundația9 de a proceda în acest mod.

Fundația9 se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

Newsletter 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter Scena9Fundației9 aflat pe site-ul www.scena9.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut editorial, respectiv evenimente și anunțuri legate de acest conținut.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse de îndată când solicitați anularea abonarea la Newsletter-ul Scena9, respectiv ștergerea acestor date.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al Fundației9.

 

Magazin online

În situația în care doriți să achiziționați produse prezentate în rubrica de magazin online a Fundației9 aflat pe site-ului www.scena9.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a procesa comanda efectuată.

Aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitarea dumneavoastră suntem nevoiți de a divulga în acest scop datele dumneavoastră altor terți furnizori de servicii ai Fundației9 (furnizori servicii mentenanță site, servicii procesare plată și transport).

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în scopul procesării comenzii efectuate – de la plasare comandă până la livrarea produsului comandat la adresa specificată – vor fi șterse de îndată ce datele furnizate nu vor mai fi necesare., conform specificațiilor din Rubrica Cum cumpăr  aferentă shopului online.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Fundația9 prin intermediul site-ului www.scena9.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Fundația9 de a proceda în acest mod.

Este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Fundația9 colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Fundației9:

1. Big Step – procesator acreditat de date cu caracter personal asigură serverul necesar site-ului www.scena9.ro

2. SC Anagrama SRL – procesator acreditat de date cu caracter personal și furnizor servicii mentenanță site www.scena9.ro, care

 • Fie stochează unele date personale pe o perioadă determinată pentru ca ulterior să fie șterse, după caz;
 • Fie nu stochează, ele fiind șterse automat, după caz;

3. Romcard SRL – procesator acreditat de date cu caracter personal prin serviciul 3D Secure

 • Nu recepționează și nu stochează datele cumpărătorului, plata comenzii se va face prin sistemul 3Dsecure, în baza unui ID de comandă

4. SC FanCourier Express SRL – procesator acreditat de date cu caracter personal și furnizor servicii curierat,

 • Nu stochează date, ele sunt șterse automat, după procesare și efectuarea livrării

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www.scena9.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Fundației9.

Prin urmare, aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Fundația9 neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www.scena9.ro  folosește identificatori de tip Cookie, în concordanță cu Politica de Cookies a Fundației9.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul.

Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, Fundația9 poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web.

 

RETENȚIA DATELOR

Fundația9 poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea la Newsletter-ul Scena9 sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Newsletter-ul primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Alte obligații legale ale Fundației9, procese și / sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care Fundația9 le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
 2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de opoziție;
 6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Fundația9 este operator de date cu caracter personal prin Responsabil cu Protecția Datelor dna. Arina-Bianca Rusu.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Fundația9 a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Fundației9, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Fundației9 sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.scena9.ro poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Fundației9

Fundația9 nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. 

Fundația9 nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.scena9.ro. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.scena9.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

Ultima actualizare: 27 mai 2021